Vaikka suomalaisyritysten toiminnot ovat tänä päivänä jo pitkälti sähköistetty ja monilla on käytössään alansa viimeisintä teknologiaa, löytyy useiden yritysten toimistoista vielä käytäntöjä, jotka kuuluisivat pikemminkin viime vuosituhannen puolelle. Lukemattomilla yrityksillä saatavienhallintarutiinit hoidetaan edelleen menetelmillä, joita tehostamalla yrityksen olisi helposti mahdollista saavuttaa merkittäviä hyötyjä.

Laskutus- ja saatavienhallintarutiineiden modernisoinnin seuraava askel on automatisointi. Saatavienhallinnan automatisointiin liittyviin palveluihin luetaan useimmiten kuuluvaksi laskujen lähetys, reaaliaikainen maksuvalvonta sekä mahdolliset eräpäivän jälkeiset toimenpiteet, kuten maksuhuomautukset ja perintä.

Tähän asti automatisoitu laskutus on Suomessa ollut lähinnä suuryritysten yksinoikeus. Anders Managerin automatisoitu laskutusjärjestelmä kuitenkin mahdollistaa automatisoidun laskutuksen myös pk-yrityksille. Laskutuspalvelu ei vaadi yritykseltä minkäänlaisia investointeja, vaan sen hankinta on täysin maksutonta. Palvelun kustannukset muodostuvat ainoastaan yrityksesi todellisen kuukausittaisen laskutusmäärän mukaan.

Pk-yrityksille automatisoidun laskutuksen hyödyt ovat kiistattomia – resursseja vapautuu, kustannukset pienenevät, rahankierto nopeutuu sekä luottotappiot minimoituvat. Asianmukaisesti hoidetut saatavienhallintarutiinit ovat myös helppo ja käytännöllinen väline yrityksen ulkoiseen markkinointiin: selkeät ja informatiiviset laskut sekä säännöllisesti ja reaaliaikaisesti hoidettu laskutus kertovat asiakkaillesi, että yrityksesi rutiinit ovat hyvin järjestetyt ja järjestelmät toimivat tehokkaasti, ja luovat näin osaltaan yrityksestäsi ammattimaisen ja luotettavan mielikuvan.

Usein saamamme palaute asiakkailtamme on harmittelua siitä, ettei yritys ollut jo aikaisemmin tietoinen automatisoidun laskutuksen tuomista käytännön hyödyistä yritystoimintaan.

Palvelumme verkossa:

www.andersmanager.fi

www.pappila-penkkala.fi

 

Matias Mäenpää

Toimitusjohtaja

Anders Manager Oy