Blogi on ensimmäistä kertaa julkaistu keväällä 2018 LinkedIn artikkelina. 

Digitalisaatio, muutosnopeus, verkostoituminen, epätyypilliset työsuhteet ja moni muu muutosajuri tekevät työelämästä jatkuvasti kompleksisempaa. Tämän kompleksisuuden keskellä johtajan ja esimiehen tehtävä on ennen kaikkea synnyttää selkeyttä. Ulkoisten ja osin myös sisäisten ärsykkeiden keskellä huomio hajaantuu helposti. Tavoitteista ja tekemisestä tulee ärsykeisiin reagoivaa, höttöistä tilkkutäkkiä, jossa selkeys katoaa.

 

Miten tässä kompleksisessa ympäristössä johtaja ja esimies voivat rakentaa työssä tarvittavaa selkeyttä. Tässä kolme vinkkiä:

  1. Johtajan ja esimiehen on säännöllisin väliajoin kirkastettava sitä, mikä oman tiimin työssä on aidosti olennaista. Toiston tarve kumpuaa siitä, että työympäristö muuttuu jatkuvasti ja tämän takia myös työn ja työnteon olennaisia asioita on osattava säännöllisesti uudelleenarvioida.
  2. Lisäksi on pidettävä kirkkaana mielessä se, mitkä asiat työssä ovat meidän itsemme päätettävissä ja mihin itse voimme vaikuttaa. Erityisesti muutostilanteissa ja kompleksisissa ympäristöissä päädymme usein käyttämään paljon aikaamme ja energiaamme asioihin, jotka todellisuudessa eivät ole päätäntävallassamme ja joihin emme voi edes vaikuttaa. Kun ymmärtää ja kirkastaa omat vaikuttamismahdollisuutensa ja tiedostaa ne asiat, joista todella voi itse päättää, ajan- ja energiankäytöstä tulee selkeämpää. Muutosten keskellä omassa päätäntävallassa oleviin asioihin keskittyminen myös voimaannuttaa.
  3. Kolmantena vinkkinä selkeyden johtamiseen on tulevien töiden ennakointi ja johtaminen. Tulevia töitä on tarkasteltava viisaalla aikajänteellä. On tiedostettava tulevan viikon tai parin tavoitteet (1-2 vk), on aloitettava noin kuukauden päässä siintävien työtehtävien valmistelu (1 kk), ja lisäksi on ymmärrettävä kokonaisvaltaisesti pidemmän tähtäimen eli muutaman kuukauden (3 kk) työtä määrittelevät ja ohjaavat prosessit sekä työtehtävät. Mitä kompleksisempi työympäristö on, sitä lyhyempien tulee näiden tarkasteluaikajänteiden olla. Staattisessa työympäristössä nämä aikajänteet voivat luonnollisesti olla pidempiä.

 Mitä ajatuksia tämä sinussa herättää? Miten teillä varmistetaan selkeyden johtaminen? Ota yhteyttä niin jutellaan lisää.