Mekaniikkasuunnittelussa tehdään paljon muutakin kuin työpiirustukset.

Tuotteen tai laitteen suunnittelu aloitetaan yleensä konseptisuunnittelulla, jossa tuotteen rakenteeseen, ulkonäköön ja toimintaan etsitään paras ja toimivin ratkaisu. Tämä onkin tuotteen onnistuneet suunnittelun kannalta olennainen työvaihe, koska siinä määritellään tuotteelle raamit.

Mekaniikkasuunnittelu pitää sisällään 3D-suunnitteluohjelmistoilla tehdyn 3D-mallinnuksen, jossa tuote mallinnetaan jokaista yksityiskohtaa myöden. Joissain tapauksissa 3D-mallissa olevaa tietoa voidaan karsia, jos jokainen yksityiskohta ei ole välttämätön. Tällä saavutetaan jonkin verran kustannustehokkuutta ja 3D-malli pysyy yksinkertaisempana. Ohutlevyosien 3D-malleista on saatavilla levityskuvat erittäin helposti, joten venymiä ei tarvitse laskea. Tuotteen lujuus on laskettavissa FEM-analyysiohjelmistoilla, joissa hyödynnetään 3D-malleja. Materiaalivahvuuden ja materiaalin vaikutus lujuuteen on helposti analysoitavissa.

3D-mallien pohjalta laaditaan työpiirustukset. Piirustuksiin lisätään mitat ja muut tiedot, jotta tuote tai laite on helppo valmistaa. Kokoonpanokuvissa on yleensä järkevä laittaa myös räjäytysprojektiot, jotka helpottavat tuoterakenteen hahmotusta ja valmistamista. 3D-mallit on hyödynnettävissä patentti- ja hyödyllisyysmallisuojahakemuksissa tarvittaviin piirustuksiin.

Mekaniikkasuunnittelun aikana tuotteesta luodaan valokuvatasoisia visualisoituja kuvia, jotka mahdollistavat tuotteen ulkonäön arvioimisen jo suunnitteluprosessin aikana. Tuotteen värejä voidaan testata ilman prototyyppien valmistamista. Tuotteen 3D-mallit ovat hyödynnettävissä animaatioihin, joilla voidaan esittää tuotteen toimintaa, asennusta tai kokoonpanoa. Animaatiot ja visualisoidut kuvat ovat erittäin kustannustehokas tapa tuottaa mainosmateriaalia esitteisiin, someen ja YouTubeen.

LISÄTIETOA MEKANIIKKASUUNNITTELUSTA

DGN Innovation

PUH: 040 715 0972

SÄHKÖPOSTI: juha.lievonen(at)dgn.fi

WWW-osoite: www.dgn.fi