DGN Innovation tekee muovituotteen mekaniikkasuunnittelua, jossa otamme huomioon kustannuksiin ja ominaisuuksiin vaikuttavia seikkoja.

Muotikustannukset alas

Muovituotteessa yksi merkittävä kustannus alkuvaiheessa on muottikustannus. Muottien hinnat Suomesta ostettuna ovat yleensä noin 2500 e. Muovituotteen mekaniikkasuunnittelussa pystytään vaikuttamaan muotin hintaan, joten olemme mukana mielellään jo tuotteen alkuvaiheen suunnittelussa.

Yksi merkittävä muotin hintaa nostava vaikutus on liikkuvilla keernoilla. Niitä joudutaan käyttämään, jos halutaan tehdä esimerkiksi reikä muotin jakotasoon nähden sivulta päin. Me suunnittelemme kyseiset reiät mahdollisuuksien mukaan niin, ettei liikkuvia keernoja tarvita. Kuvassa olevan reiän vuoksi joudutaan tekemään muottiin liikkuva keerna, koska muotin jakotasoa ei voida valita reiän suuntaiseksi. Laadukkaalla mekaniikkasuunnittelulla ja kokemuksella liikkuvat keernat voidaan välttää.

Muovituotesuunnittelu

Muotin materiaali

Yhteistyökumppanimme valmistaa muovituotteita edullisesti. Valmiin aloituspaketin hinnat ovat olleet oman kokemuksemme perusteella noin 3000e (ALV0%). Aloituspaketti sisältää muottisuunnittelun, muotin sekä pienen määrän valmiita muoviosia. Kyseisiä muotteja kutsumme protomuoteiksi, joka on toisaalta hiukan harhaanjohtava nimike. Muotilla voidaan tehdä tuhansia, jopa kymmeniä tuhansia muoviosia. Muotin materiaali on yleensä alumiinia, joka kestää erittäin hyvin kyseiset sarjakoot (1000 – 10000kpl). Muotin materiaalin määrittää tarjousvaiheessa yhteistyökumppanimme, koska heillä on siihen paras asiantuntemus. Joissain tapauksissa alumiini ei sovellu muotin materiaaliksi.

Tuotteen elinkaari muottia valitessa

Varsinkin muovituotteen alkuvaiheessa tuotekehitys on nopeaa. Sen vuoksi suosimme juurikin edellä mainittua protomuotteja, koska niissä alkuvaiheen kustannus on pienempi.

Esimerkiksi jos huomataan 1000 kpl:een jälkeen muovituotteen kaipaavan jatkokehitystä. Mekaniikkasuunnittelun lisäksi seuraava versio voi tarvita jopa kokonaan uuden muotin. Protomuotteja käytettäessä ensimmäiset tuhannet kappaleetkin ovat olleet taloudellisesti kannattavia, koska aloituskustannukset ovat olleen alhaisemmat.

 

LISÄTIETOA MEKANIIKKASUUNNITTELUSTA JA MUOVITUOTESUUNNITTELUSTA

DGN Innovation

Juha Lievonen

juha.lievonen(at)dgn.fi

PUH: 040 715 0972

www.dgn.fi