Samaan aikaan kun Suomen hallitus on rakennellut kilpailukykysopimusta työvoimajärjestöjen kanssa, niin voidaan miettiä millainen on tällä hetkellä oman yrityksen kilpailukyky eli Kiky. Kilpailukykyä voidaan arvioida usean tekijän mukaan kuten esimerkiksi digitaalisuuden hyödyntäminen. Tekijät vaihtelevat tietenkin yrityksen kilpailutilanteen, toimintamallien ja toimialan mukaan. Tuotteet, hinnoittelu, jakelukanavat, tuotanto ja monien muiden tekijöiden nykytilaa tarkastelemalla päästään arvioimaan ja vertailemaan koko yrityksen kilpailukykyä kilpailijoihin nähden. Kilpailukykytekijöitä tulee kehittää aina tarpeen mukaan ja niitä on seurattava säännöllisesti. Arviointiin ja seurantaan on saatavissa myös yksinkertaisia ja helppoja työvälineitä. Suosittelen arviointia ainakin pari-kolme kertaa vuodessa.