Tässä nopeusoptimointiin liittyvässä artikkelisarjan toisessa osassa käydään yksityiskohtaisemmin läpi, miksi yrityksen kannattaa nopeusoptimoida verkkopalvelut ja verkkokaupat, ja yhtä hyvin myös omat kotisivut.

 

Kustannukset

Verkkopalvelun nopeuteen voidaan vaikuttaa palvelinkapasiteetin nostolla, mutta useimmiten tämä on hyvin kustannustehotonta. Optimoinnin hyödyksi voidaan nähdä myös kustannussäästöt; hyvin optimoitu verkkopalvelu kuormittaa serveriä huomattavasti optimoimatonta vähemmän, jolloin investointeja serverikapasiteettiin voidaan jopa pienentää. Vähintäänkin verkkopalvelu on optimoituna paljon kuormituskestävämpi, ja samalla palvelinkapasiteetilla voidaan palvella merkittävästi alkuperäistä enemmän käyttäjiä.

Erityisesti, jos palveluntarjoaja veloittaa siirretyn tiedon määrästä(yleistä mm. pilvipalveluilla) tai laskentatehosta, tällöin optimoinnilla voidaan saavuttaa suuria säästöjä ylläpitokustannuksissa. Lisäksi, kun kuormitettavuus kasvaa, ympäristö sietää suurempia käyttäjämääriä, jolloin todennäköisyys palvelun kaatumiseen ja tavoittamattomuuteen kapasiteetin ylittymisen vuoksi vähenee huomattavasti. Erityisesti palveluiden kaatuminen ylikuormittuessa aiheuttaa huomattavia vaihtoehtoiskustannuksia, kun sivusto on täysin tuottamaton. Tällöin pahimmassa tapauksessa myös palvelun maine saattaa kärsiä kolauksen, jos palvelin on pitkään tavoittamattomissa.

 

Konversio ja käyttäjäkokemus

Tarve optimoinnille on selkeä myös asiakkaita ajatellen: jos latausaika ylittää kahdeksan sekuntia, käyttäjien turhautuminen kasvaa merkittävästi. Uudemmat tutkimukset osoittavat, että tuskastuminen alkaa jo huomattavasti aikaisemmin. 0.1 sekunnin vasteaika antaa tunteen välittömästä vasteesta, yksi sekunti pitää vielä selailun saumattomana, mutta jo muutaman sekunnin hidastelu luo tunteen kehnosta käyttäjäkokemuksesta. Tältä pohjalta verkkopalvelun nopeus on todella keskeinen elementti, sillä se voi pilata muutoin viimeisen päälle toteutetun käyttäjäkokemuksen.

Sivuston nopeudella on myös havaittu olevan suora yhteys konversiotasoon, eli siihen, kuinka moni sivuston kävijöistä suorittaa halutun toimenpiteen. Konversio on tavoitteellisen verkkopalvelun yksi tärkeimpiä avaintekijöitä, ja tähän keskitytään tarkemmin työn neljännessä luvussa.

Käyttäjäkokemus luo asiakkaalle verkkopalvelusta tietyn laatuvaikutelman, joka voi pahimmillaan ja parhaimmillaan vaikuttaa mielikuvaan koko yrityksestä. Kuten edellä todettiin, käyttäjät ovat yhä kärsimättömämpiä, ja tämän takia nopeus ja käyttäjäkokemus voidaan nähdä selkeänä kilpailuetuna ja mittarina verkkopalveluita vertailtaessa. Näiden syiden takia aluksi kapea-alaiselta vaikuttava nopeusoptimoinnin osa-alue onkin todella merkittävä tekijä verkkopalvelun tavoitteisiin pääsemisessä.

Seuraavassa artikkelissa käydään läpi tarkemmin keinoja, jolla nopeusoptimointia voidaan toteuttaa.

 

Kaikki tämän juttusarjan artikkelit löydät tagin "nopeusoptimointi" alta, tai klikkaamalla tästä linkistä.

 

Lisätieto osoitteessa: http://lamia.fi/