Verkkopalvelut ja verkkokaupat muuttuvat alati yhä sisältöintensiivisemmiksi, mutta toisaalta kuluttajat ja käyttäjät vaativat entistä parempaa saatavuutta ja toimintanopeutta palveluilta. Verkkopalveluilla tässä tapauksessa tarkoitetaan niin kuluttaja- kuin ammattikäyttöön suunnattuja selaimen kautta toimivia palveluita ja sivustoja.

Aloitamme artikkelisarjan, jossa on tavoitteena selvittää, minkälaisia kohtuullisen yksinkertaisia toimenpiteitä voidaan tehdä ohjelmistotasolla verkkopalveluiden nopeuttamiseksi, eli optimoimiseksi. Suurin säästö tapahtuu kuitenkin useimmiten kasvaneen verkkopalvelun konversiona, varsinkin jos kyseisellä verkkopalvelulla on jokin tulostavoite. Hitaaseen verkkopalveluun tyytymättömät asiakkaat tuottavat huonosti optimoitujen verkkopalveluiden ylläpitäjille välillisesti suuria kuluja.

Verkkopalvelun optimoimiseen on olemassa monia keinoja yksinkertaisista muutoksista aina suuriin järjestelmätason erikoiskonfiguraatioihin. Nämä jaetaan yleensä kolmeen osa-alueeseen: välimuistituksen optimointiin, pyyntöjen, vasteaikojen ja siirretyn tiedon määrän minimointiin sekä selaimen renderöinnin optimointiin. Tämän juttusarjan kohteena ovat kuitenkin erityisesti kuluttajille suunnatut palvelut, joiden taustalla on sivustoa asiakkaille välittävä palvelin. Artikkeleissa keskitytään erityisesti verkkosivustojen ja verkkokauppojen nopeusoptimointiin, mutta samat periaatteet ovat sovellettavissa laajempiin järjestelmiin ja web-sovelluksiin.

Juttusarjassa käsitellään ensin erilaisia tekniikoita ja niiden sovellettavuuden helppoutta ja aikavaativuutta. Tekniikat käydään läpi suhteellisen yleisellä tasolla, sillä niiden syvempi toimintaperiaate ei ole oleellista tässä kohtaa. Tämän jälkeen keskitytään tekniikoilla saavutettaviin hyötyihin käytännössä. Erityisen kiinnostavaa on löytää ne tekniikat, jotka tuottavat työ- ja kustannusmääräänsä nähden suhteessa parhaan lopputuloksen. Lopuksi käydään läpi lyhyesti optimoidun sivuston käytännön vaikutuksia käyttäjiin ja verkkopalveluiden konversioasteeseen.

Verkkopalvelut ovat yritysten toiminnassa yhä tärkeämmässä roolissa. Käyttäjämäärät kasvavat koko ajan, ja tämä aiheuttaa haasteita verkkopalveluiden ylläpidolle. Myös verkkopalvelun tavoitteiden halutaan toteutuvan mahdollisimman hyvin, ja tässäkin optimoinnilla on keskeinen rooli. Monimutkaistuneiden verkkoliiketoimintamallien ja teknisten ratkaisuiden, sekä käyttäjämäärien kasvun luomana yhteisvaikutuksena optimoinnille on olemassa todella suuri tarve. Suurimmat saavutetut hyödyt näkyvät kustannuksissa, kuormituskestävyydessä, konversiotasossa ja käyttäjäkokemuksessa.

Seuraavassa julkaistavassa artikkelissa kartoitamme vielä tarkemmin verkkokauppojen ja -palvelujen nopeusoptimoinnin tarvetta!

 

Lisätieto osoitteessa: http://lamia.fi/