Rahoitusmarkkinoiden murros 

Vuosituhannen alussa sekä yritysten että yksityisten kotitalouksien oli vaikea saada rahoitusta ja lainaa kulutukseen tai kasvuun. Viimeiset viisi vuotta ovat muuttaneet kaiken tämän. Pankkien valta-asema on murtunut ja rahoitusta tarjoavia yrityksiä on tullut markkinoille useita kymmeniä. Lainaaminen ja rahoitus yleensä on myös saanut kokonaan uusia muotoja, kuten vertaislainaus. Yhteistä rahoituksen tarjonnan lisääntymiselle on lainanhakijan henkilökohtainen takaus ja hyvin toimivat rahoituksen jälkimarkkinat - velkamarkkinat.

Yritysten rahoitusmarkkinat - kohti omavelkaista takausta

Euroalueen matala korkotaso on nopeasti muuttanut tarjottavan rahan saatavuutta ja hintaa. Jos 1990-luvulla yrityksen saama lainatarjous oli aina nimelliskoron osalta 15-20% tai negatiivinen lainapäätös, niin nyt rahaa on saatavilla lähes kaikille yritysmuodoille korkojen alkaessa noin 8%sta. Lainaa myönnetään ilman reaalivakuuksia, vaatimuksena kuitenkin yrityksen vastuuhenkilön omaehtoinen velkatakaus. Toimivat lainaamisen jälkimarkkinat ja löysä raha on tuonut lisää perintätoimijoita tarjoamaan palveluitaa kotimaisille markkinoille. Tämä lisää entisestään rahoituksen tarjontaa.

Pankki ei enää ole yrittäjän paras kaveri, vaan rahoitusta tarjotaan useista eri kanavista. Viimeisimpänä esimerkkinä vertaislainapalvelu Fellow Finance, joka listautui  lokakuussa First Northille. Fellow tulee jatkossa Suomessa kasvamaan ja panostamaan entistä enemmän yritysrahoitukseen. Tämä on sinänsä positiivinen asia suomalaisille yrittäjille. Rahoituksen saatavuus paikkaa osiltaan heikompaa kilpailukykyä ja tukee pienyrittäjien asemaan suomalaisessa yhteiskunnassa. Kuitenkin, on syytä muistaa se yksityinen henkilö, joka viime kädessä vastaa lainan takaisinmaksusta, mikäli yritystoiminnassa riskit realisoituvat.

Kotitalouksien velkataakka on tuplaantunut 

Kotitalouksien velkaantuminen on ollut erittäin ripeää koko 2000-luvun. Pääsääntöisesti velkaantuneisuuden kasvusta vastaa kohonnut asuntovelan kokonaismäärä. Taloussanomien tuoreessa haastattelussa  Olli Rehn ilmaisi huolensa kohonneesta velkataakasta. Tunku kasvukeskuksiin tekee uusista asunnoista houkuttelevia, mutta kohonneet taloyhtiölainat yhdessä nousevien asuntojen hintojen kanssa rasittavat kotitalouksia. Velan määrä kohoaa sekä asuntolainoina että taloyhtiölainoina. 

Reaalipalkat ovat jääneet jälkeen yleisestä asumisen hintojen noususta. Elintasoa paikataan ensin luottokorteilla, sitten vakuudettomilla kulutusluotoilla. Monella kotitaloudella on useita päällekkäisiä luottoja, joiden hoitaminen on järjetöntä ja tehotonta. Mediat ovat täynnä mainoksia uusista lainatarjouksista ja vanhojen yhdistämiseen erikoistuneista rahoitusyhtiöistä. Pikalainojen ja muiden vakuudettomien lainojen yhdistäminen parantaa tilannetta velallisen osalta varmasti ainakin hetkellisesti. Elintason ylläpitämien ei kestä kuitenkaan kestä merkittävää korkotason nousua, eikä varsinkaan työllisyyden heikentymistä. 

Velkamarkkinoiden tulevaisuus?

Seuraava laskusuhdanne on ovella. Miten yksityinen kuluttaja, jonka harteilla on sekä yrittäjien vakuudettomat lainat sekä kotitalouksien kasvanut velkakuorma selviää taloustilanteen heikkenemisestä? Perintäyhtiöiden taseet tulevat tasaisesti kasvamaan ja velkojen hoitamiseen kuluvat rahat nousevat nousemistaan. Kotitalouksien investointihalukkuus ja - kyky laskee samassa suhteessa.

Voiko seuraava finanssikriisi alkaa tästä yhtälöstä? 90-luvulla pankkikriisi ajoi yritykset finanssikriisiin - seuraavalla kerralla yksityinen kuluttaja voi tehdä saman koko yhteiskunnalle.