Näkö on ihmisen tärkein aisti, joten siitä kannattaa pitää huolta.

Nykyajan työelämä asettaa yhä enemmän vaatimuksia myös näkökyvylle. Tarkka kaukonäkö on erittäin tärkeä ammatikseen autoileville, tarkkaa lähinäköä taas tarvitaan esimerkiksi erilaisissa asennus- ja kokoonpanotöissä. Näyttöpäätetyö ja muu vastaava pitkäkestoinen lähityö asettaa vaatimuksia näkökyvylle. Ongelmana voi tällöin olla näköjärjestelmän rasittuminen. Mutta näyttöpäätetyö eikä mikään muukaan tarkka työ heikennä näköä! Tarkkaa työtä tehdessä huomataan helposti pienetkin muutokset näkökyvyssä.

Ongelmat näkemisessä aiheuttavat monenlaisia ongelmia. Tarkentamisen vaikeutuessa työteho ja – tarkkuus laskevat. Näköongelmat voivat aiheuttaa silmä- ja päänsärkyä. Työhön epäsopivat silmälasit aiheuttavat huonon työasennon myötä ergonomisia ongelmia, joista on seurauksena niska-hartiaseudun vaivoja ja selkäsärkyä yms. Näköongelmat stressaavat ja voivat aiheuttaa myös muita ongelmia, kuten työväsymystä ja – uupumusta. Lisäksi useissa työtehtävissä näköongelmat kasvattavat onnettomuus-riskiä.

Näkökyvystä kannattaa pitää huolta käymällä säännöllisesti optikon perusteellisissa näöntutkimuksissa. Suositeltava tutkimusväli on kaksi vuotta. Silmälääkärin tutkimus on tarpeen, jos on epäiltävissä olevaa silmäsairautta. Jos suvussa on silmäsairauksia, varsinkin glaukoomaa, silmälääkärin tutkimuksessa kannattaa käydä kerran 40 vuotta täytettyään. Silmälääkäri arvioi tutkimuksensa perusteella seurannan tarpeellisuudesta.

Silmälasivoimakkuuksien tulisi olla ajan tasalla ja linssien naarmuuntumattomia,jotta näkeminen olisi mahdollisimman tarkkaa ja laadukasta. Silmälasien tulisi olla käyttötarkoitukseen sopivat. Erilaisiin käyttötarkoituksiin tarvitaan erilaisia silmälaseja, esimerkiksi yleiskäyttöön rajattomat moniteholinssit ja näyttöpäätetyöhön syväterävät lähilasit.

Kun näkö on kunnossa, jaksaa työskennellä paremmin ja laadukkaammin sekä välttyy erilaisilta ikäviltä oireilta ja onnettomuuksilta.

 

Tervetuloa perusteelliseen näöntutkimukseen Brilletiin!

 

Pasi Hiukka, optometristi

http://www.brillet.fi/fi/tyonako/