Olemme helsinkiläinen digitoimisto, joka on keskittynyt hakukoneoptimointiin ja verkkomainontaan. Autamme eri alojen yrityksiä verkkonäkyvyytensä parantamisessa ja uusien asiakkaiden hankinnassa. Mutta mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Millaisilla palveluilla nämä tavoitteet saavutetaan?

Lyhyesti sanottuna seohelsinki.fi tuo yritykset ja heidän palveluitaan etsivät asiakkaat yhteen verkon suosituimpia alustoja hyväksi käyttäen. Hakukoneet kuten Google ja monet sosiaalisen median kanavat ovat näistä esimerkkejä. Autamme siis asiakasta näkymään juuri siellä, mistä häntä etsitään. Tämä voidaan saavuttaa muutamin eri keinoin.

Hakukoneoptimointi eli SEO

Hakukoneoptimoinnissa tehdään erilaisia toimenpiteitä, joilla parannetaan asiakkaan sivuston tai sivustojen näkyvyyttä hakukoneissa. Nämä voivat olla sivuston sisäisiä tai ulkoisia, teknisiä tai sisällöllisiä toimenpiteitä. Kun sivu vastaa hakukoneen kriteereitä ja ihmisten tekemiä hakuja, se näkyy paremmin hakutuloksissa.

Me tunnemme hakukoneiden toiminnan ja niiden kriteerit. Lisäksi seuraamme hakutrendejä eri työkalujen avulla. Näin meillä on hyvä kuva siitä, miten näkyvyyttä saa verkosta ns. luonnollisesti, eikä siitä suoraan maksamalla (eli siis mainostamalla). Toimimme tässä joustavasti asiakkaan tarpeen mukaan, eli voimme toteuttaa optimoinnin kokonaisuudessaan itse, tai auttaa asiakasta sen toteuttamisessa omassa tuotannossaan.

Hakusanamainonta eli SEM (PPC, Google Ads)

Toinen tehokas tapa saada välitöntä näkyvyyttä verkossa on erilaisten mainoskampanjoiden kautta. Nämä ovat tyypillisesti PPC-kampanjoita, eli niissä maksetaan suoraan mainosklikeistä. Näin budjetilla on suora vaikutus näkyvyyteen. Mainoskampanjaa voi pyörittää esim. hakutuloksissa tekstimainoksena tai sivustoilla bannereiden muodossa.

Onnistuakseen mainoskampanja tarvitsee kuitenkin osaavan tekijän. Me olemme ylläpitäneet useita, hyvin erilaisten toimialojen yritysten mainoskampanjoita niin hakukoneissa kuin sosiaalisessa mediassa. Yleisesti ottaen strategiamme on maksimoida liikenne halutulle sivulle, kustannukset minimoiden. Voimme myös suoraan seurata, paljon mainoksen kautta tulee yhteydenottoja ja näin asiakas tietää varmasti hyötyneensä palvelusta.

Kotisivut, laskeutumissivut, blogit

Mainostamisen ja optimoinnin lisäksi rakennamme myös kokonaan uusia, teknisesti toimivia ja asiakkaan näköisiä, toimialalle sopivia kotisivuja reiluun hintaan. Tarvittaessa tuotamme sivuston sisällön kokonaisuudessaan, logon suunnittelusta sisällön tuotantoon. Voimme myös rakentaa pienimuotoisempia sivuja, kuten vaikka yhden sivun laskeutumissivuja. Näitä voi liittää Google Ads- tai muihin kampanjoihin, tai miksei kotisivuksi, jos suuremmalle ei ole tarvetta.

Miten projektit etenevät?

Palvelusta huolimatta, kaikki toimintamme rakentuu laaja-alaisen osaamisen ja luovien, joustavien ratkaisujen varaan. Jokainen projekti on uniikki ja siksi työt täytyy aina aloittaa kattavalla tilanneanalyysilla ja toimenpiteiden suunnittelulla. Kun pohja on luotu, seuraa itse toteutus ja tulosten seuranta.

  1. Analyysi: Kun asiakkaan toiveet ja tavoitteet ovat selvillä, aloitamme tilanteen kartoituksella. Keräämme tietoa markkinoista, kilpailijoista, nykyisestä näkyvyydestä, kohdeyleisön tottumuksista jne., jotta lähtötilanne on mahdollisimman selvä.
  2. Suunnittelu: Suunnittelemme analyysin varaan kokonaisuuden, jolla asiakas pääsee tavoitteisiinsa mahdollisimman kustannustehokkaasti. Autamme myös asiakasta sellaisen sisällön luomisessa, joka vastaa kuluttajien tarpeita.
  3. Toteutus: Alamme töihin suunnitelmamme pohjalta. Rakennamme mainoskampanjat, muokkaamme kotisivujen sisältöä, etsimme linkkejä ja luomme uusia sivuja palvelukokonaisuuden mukaisesti. Työ voi olla jatkuvaa tai kertaluonteista, tapauskohtaisesti.
  4. Seuranta: Pidämme kirjan muutoksista ja seuraamme dataa nähdäksemme, kuinka tehokkaita toimenpiteemme ovat olleet. Raportoimme näistä säännöllisin väliajoin, jotta asiakas voi itse seurata työmme tuloksia ja nähdä, miten niihin päästiin.

Tässä on yleisesti pätevä toimintamallimme tiivistettynä. Tarkemmista kuvioista ja esim. aikataulusta täytyy keskustella kunkin projektin kohdalla erikseen. Mikäli kaipaat tuloksellista ja mitattavaa digimarkkinointia, katso palvelumme tarkemmin sivuiltamme.