Joulun lähestyessä itse kukin yrittäjä varmasti valmistautuu tilinpäätöksen tekoon, pohdiskelee miten vuosi on mennyt, ja toisaalta myös alkaa jo hiljalleen valmistautumaan tulevaan vuoteen, mahdollisesti budjettia laatien. Viime vuosien aikana yrittäjien rahoitusmahdollisuudet ovat modernien online-yrityslainojen, laskurahoitus-ja factoring-palveluiden, sekä vertaislainojen ym. myötä kehittyneet valtavin harppauksin. Tänä päivänä yrittäjillä on mahdollista saada toimiva ja optimaalinen ratkaisu nopeisiin ja pitkäkestoisempiinkin rahoituksen saamisen haasteisiin hyvin nopeasti ja ilman reaalivakuuksia. Rahoitusalan monipuolistuminen vaihtoehtoisine rahoitusmuotoineen ja tarjonnan kasvun myötä on tehnyt ratkaisun haun entistä helpommaksi.

Sen lisäksi, että rahoitusmarkkinat ovat muuttuneet voimakkaasti hektisempään ja ketterämpään suuntaan digitalisaation ja pankeille vaihtoehtoisten rahoitusratkaisujen tarjoajien nopean nousun myötä, on myös itse toimintaympäristö muuttunut nopealiikkeisemmäksi. Kilpailijatilanne elää kiivaasti, startupeja syntyy nopeaan tahtiin ja uusia teknologisia innovaatioita kehitellään yhä kiihtyvään tahtiin. Tämä kaikki vaikuttaa monessa kohtaa yrittäjän toiminnan ohjaukseen. Aikasyklit ovat nopeutuneet ja siten myös rahoitusratkaisuiden kohdalla nopeus on monesti todella tärkeässä roolissa.

Erityisesti online-yrityslainat tai yritysluotot on kehitetty nopeiden rahoitushaasteiden täsmäratkaisuiksi. Yleisesti on tiedossa, että suuryritykset saattavat olla ensinnäkin oikukkaita laskujen maksun nopeuden suhteen, ja lisäksi myös pyrkivät venyttämään maksuaikoja mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen. Tämä luo suoraan pienemmälle toimittajayritykselle/alihankkijalle siltarahoitustarpeen, tai pahimmillaan ennakoimattoman yllätyksellisen kuilun rahan tulon ja menon välille. Näihin tilanteisiin lyhyt yrityslaina on erittäin toimiva ratkaisu. Toisinaan yrittäjä saattaa myös yllättyä odottamista veroista, eikä reserviä aina löydy suoraan kassasta. Näihin tilanteisiin auttaa samaan tapaan yrityslaina. Joidenkin yrittäjien myynnin ennustettavuus on hyvin haastavaa, ja kuivien kausien yli auttaa jälleen sopivan kokoinen ja pituinen yrityslaina.

Akuuttien rahoitushaasteiden lisäksi tänä päivänä yrityslainojen hintataso on tullut alaspäin kasvaneen kilpailun myötä sekä euromääräiset koot kasvaneet. Näin ollen niistä on apua myös hieman pidempiin heikomman myynnin kausiin, tai esimerkiksi pieninvestointien rahoittamiseen. Liiketoiminnan operoimiseen käytettävän yrityslainan kulut ovat verovähennyskelpoisia ja tämä osaltaan keventää rahoituskulun osuutta. Vuoden loppu ja vuoden vaihde ovat oivia hetkiä miettiä yrityksen rahoituksellista asemaa ja tarvittaessa tankata kassaa alkuvuoden liiketoiminnan kasvattamista varten.