Sosiaalisen median käyttöä markkinointiviestinnässä kannattaa kehittää pitkäjänteisesti. Paras ystävämme kehitystyössä ovat tilastot. Ne kertovat totuuden. Analysoimalla tilastoja kuten sisällön kattavuutta ja reagointien määriä voidaan todeta, kuinka hyvin sosiaalisessa mediassa ollaan onnistuttu ja missä asioissa riittää parannettavaa. Tässä bloggauksessa käyn läpi Facebookin uudistamia kävijätilastoja sekä niitä asioita, joita käsittelemme tavatessamme niitä asiakkaitamme, joiden kanssa teemme jatkuvaa yhteistyötä sosiaalisen median tuotannon ja kehittämisen parissa.

Facebook uudisti alkusyksystä sivujen ylläpitäjille tarjoamansa kävijätilastot lähes kokonaan. Tilastointityökalu tarjoaa uusia toimintoja, joiden pohjalta Facebook-sivun käyttöä voidaan kehittää tehokkaasti. Me Somecolla pidämme erittäin tärkeänä, että sosiaalisen median käyttöä kehitetään todellisten tulosten ja tilastojen perusteella, joten seuraamme tilastojen kehitystä jatkuvasti. Tässä blogiartikkelissa keskitymme tosin vain Facebookin uudistuneeseen kävijätilastointiin. Tämä valinta johtuu yksinkertaisesti siitä, että Facebook on Suomessa yhä selkeästi suosituin sosiaalisen median väline ja toiseksi siitä, että Facebook tarjoaa itse palvelustaan näinkin kattavan tilastoinnin – sitä kaikki some-välineet eivät vielä tee.

 

Keitä fanisi ovat?

Demograafinen tilastointi uudistui uusien kävijätietojen julkaisun yhteydessä. Pelkän ikäjakauman lisäksi sivun ylläpitäjä voi nykyisin muun muassa verrata yksittäisen sivun tykkääjien ikäjakaumaa koko Facebookin käyttäjien ikäjakaumaan.

Lisäksi demograafista ja maantieteellistä tilastointia voi tarkastella erikseen fanien, tavoitettujen henkilöiden ja sitoutettujen henkilöiden osalta. Tässä vielä selitykset näille termeille:

  • Fanit = Sivustasi tykkäävät henkilöt
  • Tavoitetut henkilöt = Facebook-käyttäjät, jotka ovat nähneet julkaisuja viimeisen 28 päivän aikana
  • Sitoutetut henkilöt = Facebook-käyttäjät, jotka ovat tykänneet, kommentoineet tai jakaneet eli reagoineet sivun julkaisuihin viimeisen 28 päivän aikana


Milloin fanisi ovat paikalla?

Yksi mielenkiintoisimmista uusista toiminnoista on mahdollisuus nähdä, milloin Facebook-sivusta jo tykkäävät fanit eniten käyttävät Facebookia. Toisin sanottuna Facebook kertoo, milloin julkaisuja kannattaisi tehdä, jotta julkaisut saisivat mahdollisimman hyvän näkyvyyden ja jotta fanit voisivat niihin reagoida.

Kun tarkistat työkalusta, milloin sivustasi tykkäävät henkilöt ovat Facebookissa, voit helpommin jakaa julkaisujasi sellaisena ajankohtana, että he näkevät ne.

Tilastoja

Facebook listaa ensinnäkin viikonpäivälistan, joka erittelee, minä viikonpäivänä julkaisuja kannattaa kyseisellä sivulla tehdä. Toiseksi sivun ylläpitäjät saavat taulukon, joka näyttää, mihin aikaan viimeisen vuorokauden aikana sivun fanit ovat eniten käyttäneet Facebookia. Sen pohjalta on entistä helpompi päätellä, mihin aikaan julkaisuja kannattaa tehdä.

 

Julkaisureagointien listauksen valinta

Kun Facebook-sivun tilastoja käy läpi julkaisukohtaisesti uusien kävijätietojen puolella, saa sivun ylläpitäjä nykyisin valita, mitä lukuja hän haluaa julkaisuun liittyen nähdä.

Tilasto

Ensinnäkin on mahdollista nähdä julkaisun klikkausten määrä ja yhteissumma kyseiseen julkaisuun tehdyistä reagoinneista. Toiseksi on mahdollista erotella, millaisia reagointeja mihinkin julkaisuun on tehty. Lisäksi voidaan tarkastella, millaisia negatiivisia kommentteja julkaisu on mahdollisesti saanut (eli onko sitä piilotettu tai merkitty roskapostiksi). Viimeinen vaihtoehto listauksessa on Facebookin esittelemä tapa laskea käyttäjien sitoutuneisuusaste: moniko Facebook-sivun julkaisuja nähneistä on niihin reagoinut.

Sitoutuneisuusaste

Sitoutuneisuusasteen avulla voi tehokkaasti seurata, kiinnostaako sivulla jaettujen julkaisujen sisältö kyseisen sivun tykkääjiä eli saadaanko heidät reagoimaan julkaisuihin suhteellisen hyvin vai huonosti. Näin voi tehokkaasti ohjata julkaisujen tekoa kannattavampaan suuntaan. Tämä kannattaa: Facebookin EdgeRank-algoritmillä on nimittäin tapana vähentää julkaisujen näkymistä niille tykkääjille, jotka eivät julkaisuihin ole reagoineet – ellei ole valmis näkyvyydestä maksamaan.

 

Muutama tärppi tilastojen tulkintaan:

  • Seuraa sivulla tehtyjen julkaisujen näkyvyyden kehitystä.
    Kuinka suurelle osalle sivun tykkääjistä julkaisujasi näytetään? Jos tuntuu, ettei julkaisuja näytetä tarpeeksi monille, sivun ylläpitäjän kannattaa miettiä, miten julkaisut voisivat saada entistä paremman näkyvyyden. Tällöin kannattaa tutustua mm. Facebookin EdgeRank-algoritmiin, jonka avulla Facebook määrittelee, mitä julkaisuja se näyttää kullekin Facebookin käyttäjälle.
  • Seuraa, kuinka moni on klikannut julkaisujasi.
    Kävijätilastoissa reagointien eli tykkäämisten, kommenttien ja jakojen lisäksi kannattaa seurata, kuinka moni julkaisun nähneistä on klikannut esimerkiksi linkkejäsi auki. Tämä määrä kertoo, ovatko julkaisut olleet tykkääjien mielestä niin mielenkiintoisia, että he ovat halunneet lähteä lukemaan lisää.

Minkä lukujen kehitystä sinä seuraat eniten: tykkääjämäärien kasvua vai julkaisujesi kattavuutta? Kommentoi alla!

Kirjoittaja Minna Valtari on Someco Oy:n toimitusjohtaja ja perustaja, joka kouluttaa ja konsultoi yrityksiä toimimaan sosiaalisessa mediassa aktiivisesti, suunnitelmallisesti ja tehokkaasti.