• Palaute
  • Yhteystiedot
  • Rekisteröidy

Kirjoitukset (25)

Palvelumuotoilun työkalupakki

Palvelumuotoilun tarkoituksena on lähestyä palvelukokemusta designprosessin keinoin. Prosessin tarkoituksena on paljastaa uusia rajapintoja sekä asiakkaan tarpeisiin että itse palvelukokemukseen liittyen, mikä mahdollistaa in...

Myynti ja myyntikoulutus

Myynnin peruskoulutus antaa välineet myyntitapahtuman tilanteen ymmärtämiseen, vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon liittyvien taitojen omaksumiseen sekä asiakkaan tarpeiden ymmärtämiseen. Varsinainen myyjän am...

Mentaalivalmennus ja itsensä kehittäminen

Mentaalivalmennuksen ja henkisen valmennuksen merkitys työelämässä kasvaa jatkuvasti. City-lehden artikkeli yli 10 vuoden takaa ruotii alan ammattilaisten ja käsitteistön rantautumista Suomeen 2000-luvun a...

Näkökulmia valmentamiseen

Henkilöstölle tarjottavan valmennuksen tehtävänä on parantaa yrityksen tuottavuutta parantamalla henkilöstön kokonaisvaltaista työhyvinvointia, motivaatiota ja sitoutumista organisaatioon. Valmennuksen tavoitte...

Mystery shopping tiedon tuottamisen menetelmänä

Mystery Shopping on pääasiassa asiakaspalvelun ja myynnin tasoa havainnoiva tutkimusmenetelmä. Palvelua havainnoidaan asioimalla kasvokkain, puhelimitse tai sähköisesti. Asiakaskohtaamise n laatua sekä esimerkik...

Uravalmennus avuksi työelämän taitekohdissa

Uravalmennuksen perusajatuksena on tarjota tukea työelämän muutoskohdissa. Irtisanominen/ -sanoutuminen, elämäntilanteen muutokset, uudelleenkouluttautuminen, jatkokouluttautuminen, työpaikan vaihdos tai rakennemuut...

Strategia ja strateginen johtaminen

Strategia tarkoittaa suuntaviivoja, joiden mukaan yritys tai organisaatio suunnittelee toimintaansa. Ivey Business Journalin määritelmä vuodelta 2007 erottaa yrityksen strategian avainkohdiksi tavat, joilla yri...

Osaamisen johtaminen

Osaamisen johtamisen merkitys korostuu jatkuvasti erityisesti asiantuntija-aloilla. Suomen Ekonomiliitto Sefe teetti vuonna 2013 tutkimuksen Osaamisen johtaminen yrityksissä ja organisaatioissa, jonka johtopäätöksenä...

Millainen on hyvä johtaja

Luottamus esimieheen korreloi tutkimusten mukaan suoraan organisaatiota kohtaan tunnettavaan luottamukseen, mikä on edelleen suoraan yhteydessä työhyvinvointiin ja työyhteisössä vallitsevaan sitoutumiseen asteeseen. Talo...

Henkilöstötutkimuksen merkityksestä

Työhyvinvointisuunnitelman lähtökohtana on ideaalitapauksessa henkilöstöt utkimus. Henkilöstötutkimus voidaan toteuttaa laajana kokonaisuutena tai spesifioidummin rajaten tutkimus koskemaan tiettyä tarkenne...

Rekisteröidy ja verkostoidu toisten yrittäjien kanssa!