Oulun Nuorkauppakamarin hyvinvointikoulutuksessa käytiin läpi yrittäjän ajan- ja elämänhallintaa. Aiheeseen johdattelivat yrittäjä, toimitusjohtaja Anne Mikkola Ravintola Rauhalasta (Oulu Tours Group Oy) sekä toimitusjohtaja, valmentaja Anu Autio (Voima Valmennus Oy).

Tunnista toimintatyylisi

Illan koulutuksessa meidät osallistujat haastettiin tunnistamaan oma toimintatyylimme: olemmeko sisäänpäin vai ulospäin suuntautuneita asia- vai ihmiskeskeisiä persoonia. Sisäänpäin suuntautunut asiakeskeinen henkilö keskittyy liikaa yksityiskohtiin ja suunnitteluun, jolloin kokonaiskuvan hahmottaminen ja itse toiminta voivat unohtua; sisäänpäin suuntautunut ihmiskeskeinen henkilö on puolestaan toimintaorientoitunut ja malttamattomana hän toimii ilman tarkkaa suunnitelmaa. Ulospäin suuntautunut ihmiskeskeinen henkilö tekee asioita joista pitää, haluaa miellyttää muita (ei osaa sanoa ”ei”) ja voi vitkutella asioissa. Ulospäin suuntautunut asiakeskeinen henkilö on muun muassa hyvä saattamaan tehtäviä loppuun omalla ajallaan, mutta antaa muiden määritellä asioiden tärkeysjärjestyksen.

Tunnistamalla toimintatapamme meidän on helpompi määritellä omat ajan- ja elämänhallintaan liittyvät haasteemme. Kehittymisalueiden tunnistamisen jälkeen voimme asettaa konkreettisen tavoitteen ja määritellä ensimmäisen askeleen kohti tätä tavoitetta, Autio painottaa.

Hyvinvointia aivoille

Tilaisuuden lopussa käytiin läpi aivojen optimaalista toimintaa. Esityksessä viitattiin Rockin ja Siegelin kuvioon ”Healthy Mind Platter of the Seven Essential Daily Activities for Maintaining Well-Being”. Mallin mukaan hyvinvoivat aivot saavat päivittäin: lepoa (sleep time), liikuntaa (physical time), haasteita (focus time), sosiaalista toimintaa (connecting time), aikaa luovuudelle (play time), rentoutumista (down time) ja omaa aikaa (time in). Illan aikana käytiin läpi myös muita ajan- ja elämänhallintaan liittyviä asioita, kuten tavoitteiden asettamista ja sen hahmottamista, kuka meidän aikaamme oikeasti hallitsee. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan tulevia Oulun Nuorkauppakamarin hyvinvointiin liittyviä koulutuksia!


>> Tiesithän, että Wellbe auttaa sinua asettamaan tavoitteita, laatimaan toteuttamiskelpoisia toimintasuunnitelmia ja seuraamaan kehittymistäsi kohti hyvää elämää ja hyvinvoivaa kehoa ja mieltä. Me tarjoamme myös työkaluja työyhteisöjen kehittämiseen. Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää: info(at)wellbe.fi.