Erilaisia hyvinvointiin ja työhyvinvointiin liittyviä koulutuksia on syntynyt viime vuosina paljon. Ja miksei syntyisi, sillä niille näyttää olevan kysyntää. Niin isot koulutustalot kuin pienet yritykset, julkiset ja yksityiset toimijat, näkevät hyvinvoinnin olevan yhä kasvava trendi.

Koulutusten kirjo on laaja. On koulutuksia, joissa leivotaan (työ)hyvinvointivalmentajia, työhyvinvointikoordinaattoreita ja muita työhyvinvoinnin asiantuntijoita. Erilaiset työnohjaajakoulutukset sekä elämänhallintaan keskittyvät ja esimerkiksi liikuntapainotteiset koulutusohjelmat lähestyvät hyvinvointia omista lähtökohdistaan. Hyvinvointi näyttää olevan sana, jota halutaan yhä viljellä joka yhteydessä.

Koulutukset ovat kovin erilaajuisia, -tasoisia, -hintaisia ja -sisältöisiä. Yhteistä niille on kuitenkin se, että kohderyhmä on määritelty usein hyvin laajasti: koulutukset on suunnattu “kaikille hyvinvoinnista tai työhyvinvoinnin kehittämisestä kiinnostuneille”. Esimerkiksi Psykologiliitto on ollut huolissaan life coaching -alan valvomattomuudesta ja kouluttajien olemattomista tutkintotiedoista: puheenjohtaja Tuomo Tikkanen kummeksuu, että life coaching -palveluja tarjoavien yritysten nettisivuilla ei ole yhdenkään kouluttajan tutkintotietoja. Hinta ei välttämättä kerro koulutuksen laadusta ja kouluttajien asiantuntemuksesta.

Hyvinvointikoulutukset vaihtelevat päivän koulutuksista pidempiin ohjelmiin. Esimerkiksi Työturvallisuuskeskuksen Työhyvinvointikorttikoulutuson päivän mittainen startti työhyvinvoinnin kehittämiseen. Koulutusta järjestävät mm. Työterveyslaitos ja Pohto. Hyvinvointivalmentajan koulutuksista mainittakoon Trainer 4 You:n kahden päivän koulutus, joka on suunnattu omasta terveydestään kiinnostuneelle kuntoilijalle ja jota voi laajentaa aina Personal Trainer -tutkintoon asti. Valmentamo markkinoi yhdeksän lähipäivän hyvinvointivalmentajan koulutustaan täydennyskoulutuksena hyvinvoinnin ja terveyden alalla toimiville. Rastorin työhyvinvointikoordinaattorin koulutus on lukuvuoden aikana suoritettava seitsemän lähipäivän ohjelma; Oamk:n Voimaa ossaamisesta! -hankkeen työhyvinvointivalmentaja-koulutusohjelma on puolestaan lukukauden aikana suoritettava yhdeksänpäiväinen kokonaisuus, joka toteutettiin ensimmäiset kerrat yhteistyössä Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergosin kanssa.

Sisältö on yksi keskeisimmistä kriteereistä mietittäessä koulutukseen osallistumista. Useat edellä mainituista koulutuksista sivuuttavat fyysisen hyvinvoinnin (lähes) kokonaan keskittyen erityisesti hyvinvoinnin psyykkiseen (ja sosiaaliseen) aspektiin. Perinteisten ruokaympyröiden, terveysliikunnan ja levon merkityksen sijaan opiskellaan mm. viestintäosaamista ja työhyvinvoinnin merkitystä strategisessa johtamisessa. Myös kouluttajien koulutustausta ohjaa koulutusten sisältöjä.

Wellben työhyvinvointiin liittyviin koulutuksiin ja palveluihin voit tutustua sivuillamme: www.wellbe.fi