Kiireetön ja stressitön arki – mahdotontako?

Hyödyntämällä Stephen Coveyn ”7 Habits of Highly Effective People” -kirjassa esitettyä yksinkertaista ajan- ja stressinhallintaan pureutuvaa työkalua se on mahdollista sinulle, minulle, kaikille. Tämä työkalu on ajanhallinnan matriisi.

Matriisissa asiat jaetaan tärkeisiin ja ei-tärkeisiin, kiireellisiin ja ei-kiireellisiin. Tärkeät ja kiireelliset asiat ovat sellaisia, jotka pitää tehdä heti ja jotka aiheuttavat (eniten) stressiä. Voimme ennakoida tätä ja tehdä pitkin matkaa sellaisia ei-kiireellisiä, tärkeitä asioita, jotka myöhemmin vaihtuisivat todellisiksi stressinaiheuttajiksi. Pyrkimällä delegoimaan kiireellisiä, ei-tärkeitä asioita ja tekemällä ei-kiireelliset, ei-tärkeät asiat joskus myöhemmin (tai jättämällä tekemättä), onnistumme prisoimaan ja fokusoimaan tekemisiämme. Tulemme tehokkaiksi työmyyriksi.

Oman matriisin työstämisessä voi hyödyntää esimerkiksi oheisen linkin takaa löytyvää ”My Matrix” -nelikenttää.