Työelämätaidot – hyvää mieltä ja aikaansaavuutta Työelämässä tarvittavaa osaamiskokonaisuutta voi jäsentää neljästä eri osaamisalueesta koostuvalla Oppimisen talo -mall...