Mystery Shopping on pääasiassa asiakaspalvelun ja myynnin tasoa havainnoiva tutkimusmenetelmä. Palvelua havainnoidaan asioimalla kasvokkain, puhelimitse tai sähköisesti. Asiakaskohtaamise n laatua sekä esimerkik...