Työturvallisuuskeskuksen julkaisema Työhyvinvoinnin Portaat -työkirja (TTK 2009) perustaa työhyvinvoinnin määritelmänsä viiteen perustarpeeseen, joita ovat: itsensä toteuttamisen tarve, arvo...