Uravalmennuksen perusajatuksena on tarjota tukea työelämän muutoskohdissa. Irtisanominen/ -sanoutuminen, elämäntilanteen muutokset, uudelleenkouluttautuminen, jatkokouluttautuminen, työpaikan vaihdos tai rakennemuut...